Thuế suất máy móc thiết bị là bao nhiêu?

Email:

hoangthienlong082020@gmail.com

Thuế suất máy móc thiết bị là bao nhiêu?

Ngày đăng: 24/04/2023 11:03 PM

Máy móc thiết bị được quy định như thế nào?
Máy móc thiết bị là những tài sản hữu hình ngoài bất động sản, phục vụ tạo ra thu nhập cho người chủ sở hữu. 

Theo khoản 1 Điều 3 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định: “Máy móc, thiết bị là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế”.
Có nhiều cách phân loại máy móc thiết bị. Dựa vào mục đích sử dụng cũng như tính chất ngành, nghề sử dụng máy móc thiết bị, có thể phân loại máy móc, thiết bị thành các loại như sau:

– Phân loại trong hạch toán kế toán:

Tài sản cố định;
Công cụ, dụng cụ;
– Phân loại theo ngành sử dụng:

Máy móc thiết bị trong lĩnh vực Vận tải

Máy móc thiết bị trong lĩnh vực Hàng không

Máy móc thiết bị trong lĩnh vực  Xây dựng

Máy móc thiết bị trong lĩnh vực  chế biến thực phẩm

Máy móc thiết bị trong lĩnh vực  Y tế

Máy móc thiết bị trong lĩnh vực  In ấn

Máy móc thiết bị trong lĩnh vực  Dệt
– Phân loại theo công năng và tính chất :

+ Theo công năng:

Máy công cụ; Máy xây dựng; Máy động lực;bMáy hoá chất; Máy xếp dỡ; Phương tiện vận tải; Máy móc thiết bị ngành in; Máy móc thiết bị y tế; Máy móc thiết bị điện, điện tử; Máy móc phát thanh, truyền hình.


+ Theo tính chất:

Máy móc, thiết bị chuyên dùng;
Máy móc, thiết bị thông thư­ờng.

Thuế suất máy móc thiết bị hiện nay được quy định như thế nào?
Thuế suất là mức thuế phải nộp trên một đơn vị khối lượng chịu thuế. Định mức thu thuế (tỉ lệ %) tính trên khối lượng thu nhập hoặc giá trị tài sản chịu thuế. Mỗi ngành, nghề cụ thể sẽ được áp dụng một mức thuế suất khác nhau theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và một số quy định khác có liên quan.

Theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định. Căn cứ theo quy định của Luật thuế GTGT năm 2008, các mức thuế suất được áp dụng cho các hàng hóa dịch vụ lần lượt là 0%, 5% và 10%. Theo đó thì tùy từng mã máy móc thiết bị khác nhau, mức thuế suất sẽ được áp dụng khác nhau.

Đối với máy móc thiết bị không phải chịu thuế suất thì căn cứ tại khoản 1 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 quy định: “Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại” là một trong những đối tượng sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Bên cạnh đó, theo hướng dẫn bởi Khoản 1.3 Mục 1 Công văn 17526/BTC-TCT năm 2014 đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc diện áp dụng thuế GTGT thuế suất 5% sẽ được chuyển sang đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo đó, các loại máy móc thiết bị sẽ được áp dụng mức thuế suất là 0%, cụ thể như sau:

Máy móc, thiết bị thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ 
Máy móc, thiết bị, thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại.
Một số máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì tùy từng loại máy móc thiết bị khác nhau, mức thuế suất áp dụng sẽ là khác nhau. Để xác định máy móc thiết bị chịu thuế suất là 0%, 5% hay 10% thì cần căn cứ vào mã số của máy móc thiết bị đó theo quy định của pháp luật hiện hành về phân loại máy móc thiết bị

Zalo
Hotline